Yksilötyönohjaus

- SINUA JA TYÖTÄSI VARTEN

Turku ja muu Varsinais-Suomi

Tarjoan yksilötyönohjauspalveluja Turussa, sen lähikunnissa ja muualla Varsinais-Suomen alueella.

Yksilötyönohjauksella pyrin muun muassa

  • auttamaan asiakastani kehittymään ammatissaan ja työssään kannustavassa ilmapiirissä

  • työpaineiden purkamiseen luottamuksellisessa prosessissa rakentavassa hengessä

  • syventymään persoonasta kumpuaviin pohdintoihin työelämään kytkettyinä

  • pohtimaan henkilökohtaisten asioiden ja työnteon vuorovaikutusta

  • tutkimaan henkilökohtaisia työtavoitteita, jaksamista, motivaatiota

  • tukemaan työyhteisön johtamista esimiehen yksilötyönohjauksen kautta

  • selkiyttämään esimiehen roolia mm. johtajana

  • harjoittelemaan dialogista yhteistoimintaa ja tukemaan sen kautta koko työyhteisöä

  • työkyvyn ylläpidon tukemiseen

  • saavuttamaan parempia työtuloksia, onnistumaan ja jaksamaan paremmin työssä

Yksilötyönohjauksella voi siis olla positiivisia vaikutuksia paitsi itse ohjattavan, myös hänen työtovereidensa, alaistensa ja esimiestensä toimintaan.