Työyhteisötyönohjaus

- TEITÄ JA TYÖTÄNNE VARTEN

Turku ja Varsinais-Suomi

Työyhteisönohjauksella pyrin muun muassa

  • auttamaan asiakkaitani toteuttamaan perustehtävänsä entistä paremmin
  • parantamaan yhteistoimintaa ja ammatillista vuorovaikutusta työyhteisössä
  • auttamaan työyhteisöä hyödyntämään jokaisen työntekijän osaamista mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti
  • helpottamaan työyhteisön muutostilanteita ja auttamaan kehittämisprosesseissa
  • syventymään asiakkaitteni kanssa työyhteisön sisäiseen dynamiikkaan rakentavasti ja luottamuksellisessa ilmapiirissä
  • edistämään työkyvyn ylläpitoa
  • auttamaan asiakkaitani saavuttamaan parempia työtuloksia, onnistumaan ja kokemaan työn iloa