Työyhteisötyönohjaus

- TEITÄ JA TYÖTÄNNE VARTEN

Turku ja Varsinais-Suomi

Työyhteisönohjauksella pyrin muun muassa

  • auttamaan asiakkaitani toteuttamaan perustehtävänsä entistä paremmin

  • parantamaan yhteistoimintaa ja ammatillista vuorovaikutusta työyhteisössä

  • auttamaan työyhteisöä hyödyntämään jokaisen työntekijän osaamista mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti

  • helpottamaan työyhteisön muutostilanteita ja auttamaan kehittämisprosesseissa

  • syventymään asiakkaitteni kanssa työyhteisön sisäiseen dynamiikkaan rakentavasti ja luottamuksellisessa ilmapiirissä

  • edistämään työkyvyn ylläpitoa

  • auttamaan asiakkaitani saavuttamaan parempia työtuloksia, onnistumaan ja kokemaan työn iloa